25th May 7:45pm (GMT-5)

Hafnarfjarðar - KM Reykjavik 15.03.2019

Iceland. League Cup 1 x 2
Hafnarfjarðar - KM Reykjavik